30 TACHWEDD / 30 NOVEMBER 2021

Archebwch Nawr

Mae’r broses o gofrestru cynrychiolwyr bellach ar agor ar gyfer Cynhadledd Caffael Cyhoeddus Cymru 2021 GO sy’n rhoi llwyfan i amrywiaeth o brif siaradwyr, yn ogystal â chynnig cyfle i hwyluso cyfres o sesiynau a dadleuon rhyngweithiol.