Cyfleoedd y Llywodraeth - Caffael Cymru 2021

Dydd Mawrth 30 Tachwedd – Ar-lein

Trosolwg

Wrth i Gymru ddechrau gwella o bandemig Covid-19, mae’n bryd pwyso a mesur sut mae’r proffesiwn caffael wedi ymateb i heriau newydd a digynsail.

Ni fu darparu dulliau caffael effeithiol, cynaliadwy a brys yn aml i ddarparu gwaith, nwyddau a gwasanaethau hanfodol erioed yn bwysicach. Mae’r proffesiwn wedi addasu i’r heriau ac wedi ailflaenoriaethu ei adnoddau. Mae cydweithio ar draws sector cyhoeddus Cymru wedi bod yn hanfodol i’n llwyddiant cyffredin wrth gyflawni dros Gymru.

Yn y dyfodol, bydd parhau i wneud y mwyaf o wariant caffael yng Nghymru i gefnogi cyfoeth lleol a blaenoriaethau lleol yn allweddol i greu economi Gymreig fwy gwydn sy’n croesawu ein hadnoddau naturiol.

Bydd Cynhadledd Caffael Cyhoeddus Cymru 2021 – Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) yn dod â phrynwyr a chyflenwyr ynghyd mewn amgylchedd rhyngweithiol ar-lein i ddysgu o lwyddiannau diweddar.

Bydd yn darparu llwyfan unigryw i fynychwyr archwilio ystod o bynciau a chymryd rhan mewn dadleuon sy’n canolbwyntio ar gyfraniad hanfodol dulliau caffael cyhoeddus ac ar yrru ei gyfeiriad y tu hwnt i’r pandemig.

Siaradwyr y digwyddiad

Partneriaid Swyddogol y Digwyddiad